Ansvarsrett

Hensikten med ansvarsrettssystemet er å sikre oppføring av bygg med god kvalitet  i samsvar med kravene i plan- og bygningslovgivningen.

Krav til faglig kompetanse og kvalitetssikringssystem sikrer at foretak er kvalifisert til å påta seg ansvar i byggesaker. Gjennom ansvarsrettssystem ønsker man å plassere ansvaret hos de som bygger og dermed har reell mulighet til å forhindre at feil oppstår.

Alle ansvarlige aktører i ditt prosjekt må erklære ansvarsrett, enten med lokal eller sentral godkjenning. Vi fyller ut ansvarsretterklæringene for deg og innhenter underskriftene fra alle ansvarlige aktører.

Dersom du er i tvil om du trenger å fylle ut skjema vedrørende ansvar, så ta kontakt!.

Les mer om byggesøknad for nybygg, tilbygg eller påbygg ved å klikke på linkene.

Vi hjelper deg gjerne med din byggesøknad.

Kontakt oss på post@brannkonsult.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på

NB! Vi gjør oppmerksom på at kommunen som tilsynsmyndighet til enhver tid kan forlange ytterligere tilleggsinformasjon til søknaden.

Vi hjelper deg gjerne med din byggesøknad!

Kontakt oss på post@brannkonsult.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på 40 23 07 99.

Ansvarsrett