Brannprosjektering

I en rekke byggesaker så vil det være behov for å planlegge eventuelle brannsikringstiltak. Slik skriftlig planlegging kalles brannprosjektering, og prosjekteringen bunner ut i et skriftlig brannkonsept. Brannkonseptet er byggmesterens instruks når det kommer til hvilke brannsikringsgrep som må utføres på bygningen.

Vi jobber med brannprosjektering, så dersom du har spørsmål, eller om vi kan hjelpe deg med din byggesak, ikke nøl med å ta kontakt! Vi utfører brannprosjektering etter kravene i plan- og bygningsloven og brann- og eksplosjonsvernloven. Som ansvarlig for brannprosjekteringen vil vi utføre alle oppgaver som etter plan- og bygningsloven ligger inn under brannprosjekterendes ansvar. Dette innebærer utforming av helhetlig konsept for brannsikkerheten for nytt eller endring av eksisterende tiltak, ut fra byggverkets brannklasse, risikoklasse, forutsatte bruk, størrelse og planløsning i henhold til Byggesaksbehandlingsforskriftens § 13-5, bokstav d.

Under prøver vi enkelt å forklare hva brannprosjektering går ut på. Teksten er forenklet, og vi hopper litt imellom da det ikke er plass til å ta med alle ting som brannprosjektering omfatter.

Hvorfor trenger man brannprosjektering?

Loven krever at alle bygninger må sikres med tanke på brann, for eksempel når det kommer til brannsmittefare, rømning ut av brennende bygning med mer. Tap av menneskeliv kan dessverre være en konsekvens av for dårlig brannsikring, i tillegg til materielle skader.

Risikoklasse

Kravene som stilles avhenger av størrelsen på bygningen og kompleksiteten. Av den grunn stilles det strengere krav til brannprosjektering av et hotell i mange etasjer, enn i forhold til en liten enebolig i én etasje. Bygningens risikoklasse angir hvilken risiko bruken av de forskjellige bygningene innebærer. Bolig er for eksempel i risikoklasse 4, mens hotell er i risikoklasse 6.

Brannklasse

En bygnings brannklasse beregnes ut ifra bygningens risikoklasse + etasjeantall (se tabellen under). Ut ifra tabellen leser vi for eksempel at en bolig (risikoklasse 4) i 3 etasjer havner i brannklasse 2.

Brannprosjektering

Brannklassen er bestemmende med tanke på valg av ytelser og løsninger.

Brannkonsept

Neste steg er å finne man ut hvilke branntekniske krav som stilles for din byggesak, for deretter å angi løsninger som tilfredsstiller disse kravene – dette er det vi kaller for brannprosjektering. I saksbehandlingsforskriften er dette fagområdet gitt navnet brannkonsept.

Det viktigste med brannprosjektering er at liv ikke går tapt. Av den grunn er det viktig å sørge for god varsling og gode rømningsveier. Sekundært vil vi nevne at brannprosjektering vil kunne begrense verditap som en følge av brann.

Når er det behov for brannkonsept / brannprosjektering? For eksempel:

  • Ved oppføring eller tilbygg av garasje som medfører at garasjen bli på mer enn 50m2
  • Dersom en bygning inneholder mer enn én boenhet
  • Dersom avstand mellom boliger er mindre enn 8 meter.

Brannklassen til tiltaket er som sagt en kombinasjonen av antall etasjer og risikoklassen (bruken av bygningen). Det fins i alt 4 forskjellige brannklasser (selv om tabellen bare nevner 3).

BrannprosjekteringTiltaksklasse

Størrelsen på bygningen, samt bruken av den, avgjør hvilken tiltaksklasse brannprosjekteringen skal plasseres i. Det er 3 tiltaksklasser som bygningen kan plasseres i, der tiltaksklasse 1 er den laveste klassen, og tiltaksklasse 3 er den høyeste klassen. Enkelt forklart:

  • Jo større bygning (antall etasjer), jo høyere tiltaksklasse.
  • Dersom brukerne av bygningen ikke kjenner til alle rømningsveier, eller har vanskeligheter med å ta seg ut av bygningen, vil byggesaken plasseres i høyere tiltaksklasse. For eksempel vil brannprosjektering av et sykehus ha høyere tiltaksklasse enn en bolig.
  • Brannprosjektering i lave bygninger i få etasjer vil kunne plasseres i lavere tiltaksklasse.

Penger å spare 🙂

Det er smart å få foretatt brannteknisk prosjektering på et tidlig stadium, for jo tidligere man får utarbeidet brannkonsept, jo enklere er det å implementere disse branntekniske løsningene i den øvrige prosjekteringen av bygningen. Dette medfører at man unngår dyre skreddersydde løsninger på tampen av prosjektet.

Hva vi kan tilby

Vi hjelper deg med brannprosjektering / brannkonsept i din byggesak til fast avtalt pris. Vi utarbeider brannkonsept som tilfredsstiller kravene i Plan- og bygningsloven og Brann- og eksplosjonsvernloven, vi utarbeider branntegninger samt erklærer ansvar overfor kommunen for fagområdet brann.

Vi tar på oss både små og store prosjekter; alt i fra små garasjer som står for nært nabobygninger, til store prosjekter i mange etasjer.

Vi kan være behjelpelig med:

  1. Utarbeidelse av brannkonsept
  2. Branntekniske tegninger (som viser ytelser, rømningsveier, med mer)
  3. Vi erklærer ansvarsrett overfor kommunen for fagområdet brannkonsept.

Vi er sentralt godkjent i tiltaksklasse 2!

Vi hjelper deg med å finne de enkle og gode løsningene som ivaretar myndighetenes krav på en smidig måte. Vi tar på oss brannprosjektering over hele landet i tiltaksklasse 1 og 2.

Les mer om brannprosjektering her.

Kontakt oss

Kontakt oss på post@brannkonsult.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på 456 01 942.