Byggesøknad annet

Andre forhold som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven er

  • Etablering eller fjerning av parkeringsplass
  • Opparbeidelse av veg
  • Vesentlige terrenginngrep
  • Endring, ombygging eller reparasjon av konstruksjon
  • Byggtekniske installasjoner (nyanlegg, endring eller reparasjon)
  • Innhegning mot veg (gjerde)
  • Skilt/reklameskilt
  • Renseanlegg
  • Basseng
  • osv

Dokumentasjonskravet vil variere i slike tilfeller. Ta kontakt med oss slik at rett dokumentasjon vedlegges søknaden. Vi sørger for at din byggesøknad er komplett i henhold til Saksbehandlingsforskriften ved innsending til kommunen. Ta kontakt for et pristilbud på din byggesøknad.

NB! Vi gjør oppmerksom på at kommunen som tilsynsmyndighet til enhver tid kan forlange ytterligere tilleggsinformasjon til søknaden.

Vi hjelper deg gjerne med din byggesøknad!

Kontakt oss på post@brannkonsult.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på

NB! Vi gjør oppmerksom på at kommunen som tilsynsmyndighet til enhver tid kan forlange ytterligere tilleggsinformasjon til søknaden.

Vi hjelper deg gjerne med din byggesøknad!

Kontakt oss på post@brannkonsult.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på 40 23 07 99.

                       Kildehenvisning for artikler om byggesøknad