Byggesøknad bruksendring

En leilighet er en del av en bygning som blir benyttet som bolig med minst ett rom og kjøkken.

Betegnelsen blir brukt der bygningen også benyttes av andre, enten som andre leiligheter, eller til andre formål.

Hybelleilighet er en selvstendig enhet som har alle nødvendige romfunksjoner som bad, toalett, kjøkken, oppholdsrom og som fungerer uavhengig av boligen forøvrig.

Størrelsen på hybelleiligheten har ingen betydning for om det er en enhet eller ikke. Den delen av bygningen som er tenkt å bli brukt som en selvstendig enhet, må tilfredsstille alle myndighetskrav som gjelder for en boenhet (lydkrav, brannkrav, miljøkrav, krav til parkeringsplasser).

En hybelleilighet skal være en egen brann- og lydcelle, og den skal ha egen inngangsdør. En hybelleilighet er en egen boenhet som må tilfredsstille krav til lys, lyd, brann, isolasjon, takhøyde og tilgjengelighet, slik det er beskrevet i byggteknisk forskrift.

Endring av arealers bruk kalles bruksendring. Dette kan være at man deler opp en leilighet til to leiligheter, at man slår sammen to leiligheter til én leilighet, etablering av hybelleilighet i bolig, innredning av kaldtloft til boligarealer, osv.

Det generelle dokumentasjonskravet i forbindelse med byggesøknad bruksendring er:

 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
 • Eventuelle dispensasjonssøknader
 • Gjenpart av nabovarsling
 • Eventuelle nabomerknader samt kommentarer til disse
 • Situasjonsplan
 • Avkjørselsplan
 • Fasadetegninger
 • Plantegninger
 • Snittegninger
 • Redegjørelser/kart
 • Søknader om ansvarsrett
 • Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretak ikke har sentral godkjenning
 • Referanseprosjekter
 • Gjennomføringsplan
 • Boligspesifikasjon i Matrikkelen
 • Uttalelse fra annen offentlig myndighet

I enkelte saker kreves dokumentasjon utover det som her er opplistet. Vi sørger for at din byggesøknad er kopmplett i henhold til Saksbehandlingsforskriften ved innsending til kommunen.

NB! Vi gjør oppmerksom på at kommunen som tilsynsmyndighet til enhver tid kan forlange ytterligere tilleggsinformasjon til søknaden.

Vi hjelper deg gjerne med din byggesøknad!

Kontakt oss på post@brannkonsult.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på

NB! Vi gjør oppmerksom på at kommunen som tilsynsmyndighet til enhver tid kan forlange ytterligere tilleggsinformasjon til søknaden.

Vi hjelper deg gjerne med din byggesøknad!

Kontakt oss på post@brannkonsult.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på 40 23 07 99.

Kildehenvisning for artikler om byggesøknad