Byggesøknad enebolig

Enebolig er et boligbygg beregnet på én husholdning, for eksempel frittstående hus og villaer. En frittliggende bygning som er beregnet på en husstand. Begrep som enebolig i rekke eller sammenbygde eneboliger bør ikke benyttes.

Enebolig med utleiedel/sekundærleilighet  er en frittliggende bygning som er beregnet på én husstand, men som også inneholder en del som kan benyttes som en selvstendig enhet med alle nødvendige romfunksjoner.

Tomannsbolig er en frittliggende bygning beregnet for to husstander, med to tilnærmet like store og likeverdige boenheter. Tilsvarende kan begrepene tre- eller firemannsboliger benyttes.

Det generelle dokumentasjonskravet i forbindelse med byggesøknad enebolig og byggesøknad tomannsbolig er:

 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
 • Eventuelle dispensasjonssøknader
 • Gjenpart av nabovarsling
 • Eventuelle nabomerknader samt kommentarer til disse
 • Situasjonsplan
 • Avkjørselsplan
 • Fasadetegninger
 • Plantegninger
 • Snittegninger
 • Redegjørelser/kart
 • Erklæringer om ansvarsrett
 • Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretak ikke har sentral godkjenning
 • Referanseprosjekter
 • Gjennomføringsplan
 • Boligspesifikasjon i Matrikkelen
 • Uttalelse fra annen offentlig myndighet

NB! Vi gjør oppmerksom på at kommunen som tilsynsmyndighet til enhver tid kan forlange ytterligere tilleggsinformasjon til søknaden.

I enkelte saker kreves dokumentasjon utover det som her er opplistet. Vi sørger for at din byggesøknad enebolig er komplett i henhold til Saksbehandlingsforskriften ved innsending til kommunen.

Vi hjelper deg gjerne med din byggesøknad!

Kontakt oss på post@brannkonsult.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på 40 23 07 99.

Kildehenvisning for artikler om byggesøknad.