Byggesøknad fasadeendring

Dersom planlagt fasadeendring på huset medfører at bygningens utseende vil endres vesentlig, må det søkes kommunen om tillatelse. Endringen kan ikke påbegynnes før tillatelse er gitt av kommunen.
Ved vurdering om fasadeendring er søknadspliktig må man vurdere om husets eksteriørkarakter endres.

Fasadeendringer er å anse som mindre så lenge endringene ikke medfører at bygningens eksteriørkarakter endres. Dette er også tilfellet dersom bygningens fasade tilbakeføres slik den var tidligere. Oppussing eller vedlikehold av fasader er i alle tilfeller ansett som mindre endringer. Da trenger du normalt ikke sende inn søknad til plan- og bygningsmyndigheten i kommunen. Det er likevel en rekke vilkår som må oppfylles. Ønsker du dispensasjon fra gjeldende bestemmelser, må du uansett sende en søknad.

Dersom man kommer til at tiltaket er søknadspliktig, vil det generelle dokumentasjonskravet i forbindelse med fasadeendringen være:

 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
 • Eventuelle dispensasjonssøknader
 • Gjenpart av nabovarsling
 • Eventuelle nabomerknader samt kommentarer til disse
 • Situasjonsplan
 • Fasadetegninger
 • Plantegninger
 • Snittegninger
 • Redegjørelser/kart
 • Søknader om ansvarsrett
 • Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretak ikke har sentral godkjenning
 • Referanseprosjekter
 • Gjennomføringsplan
 • Uttalelse fra annen offentlig myndighet

I enkelte saker kreves dokumentasjon utover det som her er opplistet. Vi sørger for at din byggesøknad er komplett i henhold til Saksbehandlingsforskriften ved innsending til kommunen.

NB! Vi gjør oppmerksom på at kommunen som tilsynsmyndighet til enhver tid kan forlange ytterligere tilleggsinformasjon til søknaden.

Vi hjelper deg gjerne med din byggesøknad!

Kontakt oss på post@brannkonsult.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på

NB! Vi gjør oppmerksom på at kommunen som tilsynsmyndighet til enhver tid kan forlange ytterligere tilleggsinformasjon til søknaden.

Vi hjelper deg gjerne med din byggesøknad!

Kontakt oss på post@brannkonsult.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på 40 23 07 99.

 Kildehenvisning for artikler om byggesøknad