Byggesøknad garasje

En garasje er en bygning til å oppbevare kjøretøy eller fartøy i. Når en garasje er ment for luftfartøy kalles den gjerne for Hangar. De fleste garasjer har en garasjedør i front slik at kjøretøyet eller fartøyet enkelt kan føres rett inn i garasjen.

En garasje uten sidevegg og dør kalles for en carport.

Oppføring av garasje er søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven. Hvilken søknadsform som skal brukes avhenger av størrelsen på garasjen.

 • Dersom garasjen er over 70m2 så må det utformes byggesøknad garasje med ansvarsretter.
 • Dersom garasjen er under 70m2 så kan den sendes inn som byggesøknad garasje uten ansvarsretter (tidligere kalt byggemelding).

Det generelle dokumentasjonskravet i forbindelse med byggesøknad garasje (garasjesøknad) over 70m2 er:

Det generelle dokumentasjonskravet i forbindelse med byggesøknad garasje (garasjesøknad – tidligere kalt byggemelding) under 70m2 er:

 • Søknad uten ansvarsrett
 • Eventuelle dispensasjonssøknader
 • Gjenpart av nabovarsling
 • Eventuelle nabomerknader samt kommentarer til disse
 • Situasjonsplan
 • Avkjørselsplan
 • Fasadetegninger
 • Plantegninger
 • Snittegninger
 • Redegjørelser/kart
 • Boligspesifikasjon i Matrikkelen
 • Uttalelse fra annen offentlig myndighet

I enkelte saker kreves dokumentasjon utover det som her er opplistet. Vi sørger for at din byggesøknad garasje (garasjesøknad) er komplett i henhold til Saksbehandlingsforskriften ved innsending til kommunen.

NB! Vi gjør oppmerksom på at kommunen som tilsynsmyndighet til enhver tid kan forlange ytterligere tilleggsinformasjon til byggesøknaden.

Vi hjelper deg gjerne med din byggesøknad!

Kontakt oss på post@brannkonsult.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på

NB! Vi gjør oppmerksom på at kommunen som tilsynsmyndighet til enhver tid kan forlange ytterligere tilleggsinformasjon til søknaden.

Vi hjelper deg gjerne med din byggesøknad!

Kontakt oss på post@brannkonsult.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på 40 23 07 99.

 Kildehenvisning for artikler om byggesøknad garasje