Byggesøknad hytte

Hytte (fra lavtysk «lite/fattigslig hus») eller koie er en bygning som er oppført for å kunne overnatte i over et kortere tidsrom, opprinnelig som en sesongbolig eller en «arbeiderbolig» i et område det ellers ville ta for lang tid å komme til og fra for å jobbe. Mindre hytter ble også oppført for å varme seg i. I dag forbinder imidlertid folk flest gjerne hytter med ferieboliger.

Hytter oppføres gjerne i lite bebodde områder eller i et område med spesielt fin natur, som i skogen, på fjellet eller ved sjøen. I de mest attraktive områdene har det blitt stadig mer vanlig med regulerte felter hvor hyttene ligger svært tett, i såkalte «hyttelandsbyer». Her bygges det også kjedede hytter og ferieleiligheter, tilsvarende som i en vanlig by.

I senere år har man også tatt i bruk ordet om store fritidsboliger, selv om disse faller utenfor den egentlige definisjonen på hytte.

Mange andre språk har ikke et helt tilsvarende ord, men bruker i stedet samme ord om små hus generelt, enten de er fast bebodd eller brukes som fritidsboliger; det gjelder f.eks. engelsk cabin.

Det generelle dokumentasjonskravet i forbindelse med byggesøknad hytte / fritidsbolig er:

 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
 • Eventuelle dispensasjonssøknader
 • Gjenpart av nabovarsling
 • Eventuelle nabomerknader samt kommentarer til disse
 • Situasjonsplan
 • Avkjørselsplan
 • Fasadetegninger
 • Plantegninger
 • Snittegninger
 • Redegjørelser/kart
 • Søknader om ansvarsrett
 • Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretak ikke har sentral godkjenning
 • Referanseprosjekter
 • Gjennomføringsplan
 • Boligspesifikasjon i Matrikkelen
 • Uttalelse fra annen offentlig myndighet

I enkelte saker kreves dokumentasjon utover det som her er opplistet. Vi sørger for at din byggesøknad hytte er kopmplett i henhold til Saksbehandlingsforskriften ved innsending til kommunen. Vi hjelper deg med din byggesøknad hytte.

NB! Vi gjør oppmerksom på at kommunen som tilsynsmyndighet til enhver tid kan forlange ytterligere tilleggsinformasjon til søknaden.

Vi hjelper deg gjerne med din byggesøknad!

Kontakt oss på post@brannkonsult.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på 40 23 07 99.

Kildehenvisning for artikler om byggesøknad hytte