Kommentar til nabomerknad

Dersom din nabo protesterer eller har mindre merknader til ditt byggeprosjekt, så må denne protesten/merknaden legges ved søknaden til kommunen. Det må i tillegg utformes et tiilsvar til denne protesten/merknaden.

Vi kan hjelpe deg med å utforme tilsvar til eventuelle naboprotester/nabomerknader.

Ta kontakt med oss ved å sende inn skjemaet til venstre.

Vi kan i tillegg hjelpe deg med både byggesøknadansvarsrettpapirergjennomføringsplan og estetisk redegjørelse, slik at du sparer deg for mulige problemer i etterkant.

Vi hjelper deg gjerne med din byggesøknad!

Kontakt oss på post@brannkonsult.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på

NB! Vi gjør oppmerksom på at kommunen som tilsynsmyndighet til enhver tid kan forlange ytterligere tilleggsinformasjon til søknaden.

Vi hjelper deg gjerne med din byggesøknad!

Kontakt oss på post@brannkonsult.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på 40 23 07 99.

Kildehenvisning for artikler om byggesøknad