Nabomerknad

Om du får tilsendt et nabovarsel vedrørende byggearbeider på naboen sin eiendom, så har du anledning til å fremme en merknad/protest i forbindelse med arbeidene. Denne merknaden sendes enten ansvarlig søker eller kommunen. Vi anbefaler alltid at man uansett sender kopi av merknaden til kommunen.

Det er ikke sikkert at dine merknader har en slik tyngde at de blir tatt hensyn til.

Dersom du har mottatt et nabovarsel så kan vi være behjelpelig med å utforme en nabomerknad for deg.

Vi hjelper deg gjerne med utforming av nabomerknad!

Kontakt oss på post@brannkonsult.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på

NB! Vi gjør oppmerksom på at kommunen som tilsynsmyndighet til enhver tid kan forlange ytterligere tilleggsinformasjon til søknaden.

Vi hjelper deg gjerne med din byggesøknad!

Kontakt oss på post@brannkonsult.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på 40 23 07 99.

Kildehenvisning for artikler om byggesøknad