Prosjektering – generelt

Vi tilbyr prosjektering for kunder over hele landet

Vi tilbyr prosjektering av de fleste fagområder som er aktuelle ved innsendelse av en byggesøknad. Følgende fagområder kan vi tilby:

 • Arkitektur
  • Arkitektonisk utforming – Vi kan være behjelpelig med den arkitektoniske utforming av prosjektet ditt. Trenger du å få tegnet ned dine ideer? Har du en veldig klar formening om hva du ønsker å bygge eller trenger å få tegnet opp eksisterende bygg? Vi kan levere byggesøknadstegninger (plan, snitt og fasade) til konkurransedyktige og avtalte priser. Du får da profesjonelt utførte og unike tegninger til ditt prosjekt. Våre samarbeidspartnere har lang erfaring som tekniske tegnere og arkitekter. Ønsker du en unik utforming til din eiendom eller ditt prosjekt anbefaler vi at du konsulterer med en arkitekt. En arkitekt er gjennom utdannelse og erfaring spesielt trent til å formgi i forhold til situasjon og program. Når du velger en arkitekt betaler du ikke for streken. Du betaler for idéene og formkompetansen. Vi utarbeider i tillegg estetisk redegjørelse og annen dokumentasjon overfor kommunen. Vi tilbyr disse tjenestene over hele Norge.
  • Utearealer (utomhusplan)
  • Konstruksjonssikkerhet (mur-, betong-, stål- og trearbeider)
  • Bygningsfysikk, energi og lydforhold
 • Brannprosjektering – I forbindelse med oppføring av hus og andre bygninger vil det ofte være behov for en del beregninger blant annet med hensyn til brannsmittefare. I den forbindelse vil det være påkrevd med dokumentasjon som viser disse beregninger, samt at en kvalifisert aktør stiller seg ansvarlig for brannteknisk prosjektering overfor myndighetene. Vi kan bistå med brannteknisk prosjektering, samt stå som ansvarlig prosjekterende overfor kommunen vedrørende brannteknisk prosjektering.
 • Oppmåling – Oppmålingsteknisk prosjektering innebærer beregninger med hensyn til plassering og koordinatfesting, fastsettelse av cote-høyder samt beregning og inntegning av terrenglinjer. I forbindelse med prosjekteringen utarbeides den nødvendige dokumentasjon av oppmålingsteknisk prosjektering som er nødvendig for å søke om byggetillatelse. Vi kan stå som ansvarlig prosjekterende overfor kommunen innenfor fagområdet oppmålingsteknisk prosjektering.
 • Geoteknikk – Vi tilbyr komplett prosjektering med hensyn til grunn- og terrengarbeider, samt utarbeiding av nødvendig dokumentasjon. Dette innebærer at vi beregner stabilitet i grunnen, bæreevne og setningsfare. Vi vurderer også radonnivå og prosjekterer tekniske løsninger for å redusere dette. Vi kan i tillegg stå som ansvarlig prosjekterende overfor kommunen innenfor fagområdet prosjektering av grunn- og terrengarbeider.

Vi hjelper deg gjerne med ditt byggeprosjekt!

Kontakt oss på post@brannkonsult.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på 21 49 20 38.

Kildehenvisning for artikler om brannprosjektering og brannsikkerhet.